Förbered och återkoppla

 Att lyckas på sin arbetsplats
Att komma in på en ny arbetsplats kan vara svårt nog, att göra ett stort intryck är ännu svårare. Men att lyckas på en arbetsplats handlar i kort om att göra sig oersättlig för arbetsgivaren. Med dessa tips i bagaget har du en bra grund att bygga vidare på för att själv lyckas!

 • Komma in i gruppen, presentera dig ordentlig och var ödmjuk.
 • Ta dig tid att förstå arbetsprocesserna i företaget
 • Förutom att prestera inom dina egna uppgifter så kan du visa framfötterna genom att ta för dig och vilja involvera dig mer.
 • Personlig utveckling, ser kollegorna hur du snabbt försöker lära dig och håller dig aktiv för att utvecklas så ökar chansen ytterligare för en lyckad anställning.
 • Våga gör misstag! Alla gör vi misstag och det är genom dem vi lär oss. Var aktiv och försök själv före du ber om hjälp, det kommer du långt på.

Förbered dig väl inför kommande arbet
Har du fått en anställning eller kanske en praktikplats? Då är det nu dags att lägga upp en individuell plan för din vistelse. Planen ska innefatta hur du ska arbeta och vad du vill utveckla hos dig själv. Reflektera över dessa punkter och anteckna det du kommer fram till, det är tankeprocessen som är det viktiga:

 • Förväntningar
  – Vad har du för förväntningar på arbetsplatsen/praktiken? Vad hoppas du kunna lära dig?
  T.ex. Inspirerande/motiverande, utvecklande, lära mer om branschen m.m
 • Din arbetsroll
  – Vad tror du är viktigt att tänka på för att anställningen ska bli så givande som möjligt? Vad tror du förväntas av dig?
  T.ex. att utvärderar och reflekterar är en viktig del i att utvecklas. Alla är vi unika, fråga gärna varför just du fick jobbet/praktiken och använd den egenskapen till din fördel.
 • Mål
  – En riktigt svår punkt, försök kom fram till delmål för din anställning/praktik period. Det kan vara allt mellan att kunna stå i kassan själv till mindre konkreta saker som att ta mer egna initiativ. Ta även fram en plan för hur vägen dit ska vara.

Skriv ner ledorden som sammanfattar känslan/viljan, då blir det enklare att följa upp din plan vid ett senare tillfälle. Exempel på ledord kan vara; utveckla ledaregenskaper, mer strukturerad, initiativ tagande, ja vad helst det är du vill utveckla. Tala om för chef/handledare vad du är intresserad av att utveckla och följ upp hur det går.

Med det här i bagaget är du väl förbered för att bemöta dina nya arbetsuppgifter och arbetskamrater. Efter några veckor så kan du gå tillbaka och kolla lite på vad det var du kom fram till. Hur tänker du nu kontra när du först la upp planen?
Fortsätt att kontinuerligt reflekterar och utvärderar din insats under arbetets gång, vad du gjort bra samt vad du kan göra bättre och hur du kan göra det bättre. Det påskyndar inlärningsprocessen och underlättar din egen utveckling vilket sammantaget ger dig ännu en konkurens kraftig kvalité.

 1. Inga kommentarer

 1. Ännu inga trackbacks.