Varför du bör praktisera!

I andra länder så som USA och England är det nära inpå en självklarhet att ta praktik. Riktigt så långt har vi inte kommit i Sverige där synen på praktik mer eller mindre är negativ. Vi fokuserar allt för ofta på lönen istället för vilka möjligheter en praktik faktiskt ger. För du får inte bara en fot in i arbetslivet utan du får även erfarenheter, kunskap, arbetskamrater, bra vanor, stöd att utveckla kvalitér hos dig själv och allt vad det kan leda till.
Skulle du dessutom visa framfötterna så ligger du riktigt bra till hos chefen inför framtida anställningar/extra timmar. Att visa framfötterna kan vara i vilken form som helst t.ex. en stor personlig utveckling eller ett genomgående bra arbete.

Att praktisera är att investera
En annan fördel för dig som praktikant är att det inte alls ställs lika stora krav på ditt kunnande. Du kan i lugn och ro lära dig uppgifterna som du ställs inför, vilket också ger dig utrymme för att ta för dig och involvera dig mer i företaget. Sen tillkommer alla generella fördelar så som arbetskollegor, ännu en rad i ditt cv, fler referenser, bra rutiner.
Som jag tidigare nämnde ses det alltid som ett orosmoment när man söker nytt folk, det faller därför naturligt att nyanställning allt som oftast sker genom referenser. Det kan vara dina arbetskollegor som pratat med någon som sagt att dem behövt folk och då nämnt ditt namn, det kan vara andra arbetsgivare du träffar under din praktik.
Att vara långtidsarbetslös sätter sig på psyket, att ta en kortare praktikperiod kan därför vara en språngbräda i ditt arbetssökande. Att varje dag ha någonting att gå till, att varje dag veta att man drar sitt strå till stacken ger både ett uppsving i självförtroendet men gjuter också in bra rutiner i ens vardag.

Praktisera kontra studera
Om du vill plugga vidare men är osäker på vad du vill specialisera dig inom så kan en kortare praktikperiod vara perfekt för att få bättre känn på vart du vill ta din karriär. Då slipper du hamna i en situation om fyra år där du ångrar att du studerat det här ämnet när det verkligen var det andra du är intresserad av. Att praktisera inom ett yrke som senare kommer behöva en bättre utbildning för en riktig anställning är minst lika bra. För när du väl sitter och läser inför tentorna kommer det vara mycket enklare att koppla det du läser mot hur det ser ut i verkligheten. Att praktisera har alltså inte bara en arbetsmässig fördel.

Att praktisera är bra i alla lägen!
Ja att praktisera är faktist inte bara bra om man vill börja plugga eller om man vill försöka få in foten hos arbetsgivaren. Det kan även vara bra att praktisera om du känner att du vill starta eget. En kortare praktikperiod ger dig möjlighet att få en bättre bild för hur företag och olika företagsformer fungerar, det kan även finnas dyrbar erfarenhet bland dina arbetskamrater. Det var min praktikperiod som gav mig inspiration och kunskap till att starta denna sida, annars hade jag aldrig vågat eller kunnat.

Praktik ur arbetsgivarnas synvinkel
Att söka nytt folk är en påfrestande process för företag, inte bara är det tidskrävande men också ett orosmoment för att ”välja rätt”. Skulle det t.ex. visa sig att en nyanställd inte var rätt man för jobbet så har de senaste månaderna bara varit ett tidsmässigt slöseri och framförallt en stor onödig kostnad. Att söka sig som praktikant ger dig därför en stor fördel jämt emot andra som kanske söker heltidstjänster.

Fördelar sammanfattat i punkter

  • Du får minst en ny referens som kan gå i god för dig i ditt framtida sökande
  • Du utvecklar ditt kontaktnät vilket kan leda till en anställning på ett annat företag än du först tänkt dig
  • Du har möjlighet att med stöd från praktikplatsen kunna utveckla speciella sidor hoss dig själv, t.ex. ledarskap.
  • Det ger dig mer erfarenhet av de vardagliga sysslor som ingår i din praktiktjänst, t.ex. kassahantering
  • Ytterligare en rad till i ditt cv, tidigare erfarenheter värdesätts högst efter referenser
  • Du får ett arbetsintyg som är ett bevis på vad du faktiskt fått göra och lärt dig
  • Det kan ge dig kunskap,inspiration och ”mod” att starta eget!
  • Attraktivare för en arbetsgivare att ta in en praktikant istället för att heltidsanställa. Utifrån en praktikplats har du alltid möjligheten att jobba dig till en ”riktig” anställning.  

Allt som allt är praktiker en exceptionell väg in i arbetslivet, framför allt för dig som tidigare bara studerat som då kan anpassa dig till de nya rutinerna. Praktik kan bli din språngbräda ut i karriären och förbereder dig för andra arbetsplatser.

  1. Inga kommentarer

  1. Ännu inga trackbacks.