Tips till arbetsgivare

Att vara praktikant på en ny arbetsplats är inte lätt alla gånger men det finns trix för att förutsättningarna ska vara de bästa. Framförallt bör praktikanten känna trygghet för att lätt kunna ta till sig ny information och själv vilja ta för sig.
Tips på hur du skapar trygghet:

  • Trygghet skapar du som arbetsgivare genom att i ett tidigt skede informera alla i företaget om att en praktikant kommer. Helst ska du föra en diskussion med dina medarbetare och se om alla stödjer att ni tar in en praktikant.
  • Att du eller handledaren hjälper till så han/hon presenteras ordentligt för alla, som är tillgängliga,  redan första dagen.
  • Att tidigt skapa goda rutiner för praktikanten, det kommer vara nog med nya saker för praktikanten den första tiden ändå.
  • Visa och förklara hur man rätar till misstag, är det mer komplext kan ni bara gå igenom det flyktigt. Vet man att det går att rätta till saker så vågar man göra mer själv.
  • Introduktionsdag/möte, gå igenom de dagliga rutinerna, t.ex. kontorsmöte varje måndag morgon kl: 9.00. Desto mer man känner till desto snabbare kommer man in i ”trygghets-zonen”.
  • Ge praktikanten en handledare som kan vara tillgänglig, som praktikant behöver man någon att bolla tankarna med. Specielt viktigt om ni bara har en praktikant på platsen.

Det krävs en del jobb för att praktikplatsen ska bli så bra som möjlight. Men desto bättre det funkar desto mer kommer du få ut på ett eller annat sätt i framtiden.

Söker ni nytt folk?
Att ge praktikanter förtur när ni letar folk kan löna sig i längden, man har som praktikant ett otroligt sug på att få lära sig nya saker och visa framfötterna för arbetsgivaren. Skulle förutsättningarna stämma så kan även en praktikant på kort tid bli ovärdelig för företaget. Eftersom ”lönen” kommer från försäkringskassan skär ni ned på omkostnaderna, ni får även en beprövad kandidat att ta ställning till om det är han eller henne ni söker! Men var ärliga med vart ni står, söker ni verkligen folk i framtiden eller ryms det inte i eran budget? Ärlighet varar längst, det är trots allt ert rykte som är på spel.

  1. Inga kommentarer

  1. Ännu inga trackbacks.