Hur gör jag min praktik effektiv?

En läroprocess
Ta tillfälle i akt och be om feedback på dina handlingar och intervjun, vad var det som var bra och vad kan du förbättra? Det är upp till dig som praktikant att själv aktivt söka kunskapen men med framåt anda, driv och lite stöd från dina arbetskollegor är begränsningarna för vad du kan utveckla och lära dig väldigt få.  
  För att få en så optimal tid som möjligt bör du sätta upp en plan för din period. Den kan innehålla förväntningar/mål/aktiviter, att skapa en plan gör det lättare för dig då det ger dig något att arbeta utifrån. Följ gärna upp lite då och då för att se hur det går, klarar du målen eller har du kanske satt ribban lite för högt? Mer om planering och målsättning kan du läsa här.

Under praktiken är det viktigt att du för en dialog med både din handledare och chef om hur DE tycker att det går, hur DU tycker att det går. Kanske finns det något annat du vill prova? Med dem kan du utvärdera situationen. Dessa personer har två helt olika synvinklar och feedbacken kommer absolut kunna hjälpa din utveckling.

Våga ta för dig
Genom att ta ansvar och involvera dig mer även i andra uppgifter visar du gott omdöme.  Vilket är något som framförallt din chef, men även arbetskollegor, kommer komma ihåg både vid referenssituationer och lönesamtal. Men det absolut bästa tipset jag har är att: våga göra misstag, det är så man lär sig och ni ska bara veta hur många jag själv gjort/gör misstag. Vill man så kan man! Så länge man tar till sig kritik och reflekterar över lite knepiga situationer så fortsätter du att utvecklas.

  1. Inga kommentarer

  1. Ännu inga trackbacks.