Upgrades Education

Praktikcoachning

Att praktisera på en arbetsplats är ofta ett ovärderligt första steg in i arbetslivet. Det är ett sätt för ungdomar att lära sig om en arbetsplats, om ett yrke och att få ovärderlig erfarenhet och lärdomar. Men praktik är också ett utmärkt sätt för en arbetsplats att träffa nya potentiella anställda och för att få in nya insikter och visioner i företaget.

Som ung ställer sig dock vissa tvekande till vad en praktik verkligen innebär och vissa arbetsplatser är osäkra inför emottagandet av praktikanter. Vi på UpGrades har utvecklat en coachning där vi förbereder praktikanterna och arbetsplatser inför och i slutet av praktiken.

UpGrades praktikcoacning:

– förbereder praktikanter och arbetsplatsen genom att fokusera på praktikanternas egna mål och lärdomar inför praktiken.
– coachar praktikanter i och med praktikens slut inför nästa steg.
– fungerar som ett stöd för arbetsplatsen inom praktikprogrammet, bidrar till kontinuitet och kvalitét i praktiken.
– ser till att praktikanterna lär sig mer och bidrar mer till arbetsplatsen.
– är ett självklart alternativ när du som arbetsgivare tar praktiken på allvar!

Vill du veta mer om Upgrades Education kika då in här: http://www.upgrades.se/

  1. Inga kommentarer

  1. Ännu inga trackbacks.